Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-03

Protokollet är justerat: 2023-10-04
Sammanträdesdatum: 2023-10-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-10-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 6 oktober 2023