Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-19

Protokollet är justerat: 2023-09-22
Sammanträdesdatum: 2023-09-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-09-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-10-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 27 september 2023