Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-15

Protokollet är justerat: 2023-08-21
Sammanträdesdatum: 2023-08-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-08-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-09-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 21 augusti 2023