Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-23

Protokollet är justerat: 2023-05-23
Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 25 maj 2023