Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-09

Protokollet är justerat: 2023-05-14
Sammanträdesdatum: 2023-05-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 15 maj 2023