Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02

Protokollet är justerat: 2023-05-08
Sammanträdesdatum: 2023-05-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 8 maj 2023