Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-04-18

Protokollet är justerat: 2023-05-03
Sammanträdesdatum: 2023-04-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-05
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 5 maj 2023