Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-04-04

Protokollet är justerat: 2023-04-04
Sammanträdesdatum: 2023-04-04
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-04-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 6 april 2023