Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-21

Protokollet är justerat: 2023-03-21
Sammanträdesdatum: 2023-03-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 22 mars 2023