Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-07

Protokollet är justerat: 2023-03-07
Sammanträdesdatum: 2023-03-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-31
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 9 mars 2023