Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28

Protokollet är justerat: 2023-02-28
Sammanträdesdatum: 2023-02-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 2 mars 2023