Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-14

Protokollet är justerat: 2023-02-23
Sammanträdesdatum: 2023-02-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 27 februari 2023