Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-03

Protokollet är justerat: 2023-02-03
Sammanträdesdatum: 2023-02-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 7 februari 2023