Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17

Protokollet är justerat: 2023-01-20
Sammanträdesdatum: 2023-01-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 25 januari 2023