Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-29

Protokollet är justerat: 2023-01-05
Sammanträdesdatum: 2022-12-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 9 januari 2023