Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13

Protokollet är justerat: 2022-12-13
Sammanträdesdatum: 2022-12-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 13 december 2022