Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29

Protokollet är justerat: 2022-11-30
Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 2 december 2022