Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22

Protokollet är justerat: 2022-11-23
Sammanträdesdatum: 2022-11-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 25 november 2022