Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15

Protokollet är justerat: 2022-11-15
Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 15 november 2022