Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-25

Protokollet är justerat: 2022-10-27
Sammanträdesdatum: 2022-10-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-10-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-11-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 28 oktober 2022