Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27

Protokollet är justerat: 2022-10-11
Sammanträdesdatum: 2022-09-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 202-10-12
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-11-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 12 oktober 2022