Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13

Protokollet är justerat: 2022-09-26
Sammanträdesdatum: 2022-09-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-10-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 27 september 2022