Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30

Protokollet är justerat: 2022-09-15
Sammanträdesdatum: 2022-08-30
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-10-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 16 september 2022