Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16

Protokollet är justerat: 2022-08-26
Sammanträdesdatum: 2022-08-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-08-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-09-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 26 augusti 2022