Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-30

Protokollet är justerat: 2022-06-30
Sammanträdesdatum: 2022-06-30
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-07-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 1 juli 2022