Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-21

Protokollet är justerat: 2022-06-28
Sammanträdesdatum: 2022-06-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 29 juni 2022