Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07

Protokollet är justerat: 2022-06-23
Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 23 juni 2022