Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03

Protokollet är justerat: 2022-05-06
Sammanträdesdatum: 2022-05-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 6 maj 2022