Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08

Protokollet är justerat: 2022-03-14
Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 15 mars 2022