Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01

Protokollet är justerat: 2022-02-02
Sammanträdesdatum: 2022-02-01
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 3 februari 2022