Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18

Protokollet är justerat: 2022-01-31
Sammanträdesdatum: 2022-01-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 1 februari 2022