Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-14

Protokollet är justerat: 2021-12-23
Sammanträdesdatum: 2021-12-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 23 december 2021