Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23

Protokollet är justerat: 2021-11-30
Sammanträdesdatum: 2021-11-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 1 december 2021