Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26

Protokollet är justerat: 2021-11-09
Sammanträdesdatum: 2021-10-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 10 november 2021