Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19

Protokollet är justerat: 2021-11-01
Sammanträdesdatum: 2021-10-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 2 november 2021