Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28

Protokollet är justerat: 2021-09-30
Sammanträdesdatum: 2021-09-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-10-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 1 oktober 2021