Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14

Protokollet är justerat: 2021-09-29
Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 29 september 2021