Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-24

Protokollet är justerat: 2021-09-06
Sammanträdesdatum: 2021-08-24
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-09-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 6 september 2021