Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10

Protokollet är justerat: 2021-08-24
Sammanträdesdatum: 2021-08-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-08-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-09-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 25 augusti 2021