Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18

Protokollet är justerat: 2021-06-01
Sammanträdesdatum: 2021-05-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-06-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 18 juni 2021