Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2024-06-18

Protokollet är justerat: 2024-06-18
Sammanträdesdatum: 2024-06-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 19 juni 2024