Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2024-05-28

Protokollet är justerat: 2024-05-30
Sammanträdesdatum: 2024-05-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 3 juni 2024