Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2024-04-16

Protokollet är justerat: 2024-04-17
Sammanträdesdatum: 2024-04-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 18 april 2024