Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2024-03-12

Protokollet är justerat: 2024-03-15
Sammanträdesdatum: 2024-03-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 18 mars 2024