Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2024-02-06

Protokollet är justerat: 2024-02-07
Sammanträdesdatum: 2024-02-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 9 februari 2024