Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-12-08

Protokollet är justerat: 2023-12-08
Sammanträdesdatum: 2023-12-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-01-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 11 december 2023