Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-11-14

Protokollet är justerat: 2023-11-17
Sammanträdesdatum: 2023-11-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-12-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 20 november 2023