Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-10-16

Protokollet är justerat: 2023-10-16
Sammanträdesdatum: 2023-10-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 16 oktober 2023