Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-09-12

Protokollet är justerat: 2023-09-14
Sammanträdesdatum: 2023-09-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-09-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-10-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 15 september 2023