Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-07-04

Protokollet är justerat: 2023-07-04
Sammanträdesdatum: 2023-07-04
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-07-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 6 juli 2023